CALITATE

Calitatea produselor si serviciilor a stat la baza consolidarii pe piata a brandului Pa&Co International. Asigurarea si cresterea calitatii reprezinta una dintre principalele valori ale organizatiei noastre, în jurul careia a fost gândita dezvoltarea.

Pa&Co International are implementat un Sistem Integrat de Management Calitate – Mediu - Sanatate si securitate în munca -   Energie. Toate procesele sunt astfel gândite încât sa asigure parametri calitativi ai produselor sau serviciilor, în conditii de protectie a mediului si cu gestionarea eficienta a resurselor. Calitatea Pa&Co International a fost recunoascuta prin certificare ISO 9001, 14001, 16001 si 18001.

Cea mai mare importanta este acordata, însa, salariatilor, sigurantei acestora si cresterii standardului lor de viata.Pa&CO a implementat Sistemul Responsabilitatii sociale, care a obtinut certificare, conform standardelor internationale.

Calitatea lucrarilor noastre de infrastructura este asigurata printr-un sistem integrat de urmarire, ce începe de la verificarea calitatii materialelor si materiilor prime utilizate, pâna la modul de realizare a diferitelor mixturi asfaltice sau betoane. Putem raspunde astfel de calitatea lucrarilor noastre. Pa&Co International dispune de un laborator performant, certificat de Inspectoratul de Stat în Constructii, cu puncte de lucru pe toate santierele unde executam lucrari.