SISTEME DE CONTROL

Pa&Co International are implementat un Sistem Integrat de Management Calitate – Mediu - Sănătate ÅŸi securitate în muncă – Energie. Toate procesele sunt astfel gândite încât să asigure parametri calitativi ai produselor sau serviciilor, în condiÅ£ii de protecÅ£ie a mediului ÅŸi cu gestionarea eficientă a resurselor. Calitatea Pa&Co International a fost recunoascută prin certificare ISO 9001, ISO 14001, ISO 16001 ÅŸi ISO 18001.

Calitatea lucrărilor noastre de infrastructură este asigurată printr-un sistem integrat de urmărire, ce începe de la verificarea calităţii materialelor ÅŸi materiilor prime utilizate, până la modul de realizare a diferitelor mixturi asfaltice sau betoane. Putem răspunde astfel de calitatea lucrărilor noastre. Pa&Co International dispune de un laborator performant, certificat de Inspectoratul de Stat în ConstrucÅ£ii, cu puncte de lucru pe toate ÅŸantierele unde executăm lucrări. Prin intermediul laboratorului este asigurată supravegherea permanentă a parametrilor oricărei reÈ›ete de fabricaÈ›ie È™i, în final, este asigurată soluÈ›ia tehnică proiectată.