SISTEME DE CONTROL

Pa&Co International are implementat un Sistem Integrat de Management Calitate – Mediu - Sănătate şi securitate în muncă – Energie. Toate procesele sunt astfel gândite încât să asigure parametri calitativi ai produselor sau serviciilor, în condiţii de protecţie a mediului şi cu gestionarea eficientă a resurselor. Calitatea Pa&Co International a fost recunoascută prin certificare ISO 9001, ISO 14001, ISO 16001 şi ISO 18001.

Calitatea lucrărilor noastre de infrastructură este asigurată printr-un sistem integrat de urmărire, ce începe de la verificarea calităţii materialelor şi materiilor prime utilizate, până la modul de realizare a diferitelor mixturi asfaltice sau betoane. Putem răspunde astfel de calitatea lucrărilor noastre. Pa&Co International dispune de un laborator performant, certificat de Inspectoratul de Stat în Construcţii, cu puncte de lucru pe toate şantierele unde executăm lucrări. Prin intermediul laboratorului este asigurată supravegherea permanentă a parametrilor oricărei rețete de fabricație și, în final, este asigurată soluția tehnică proiectată.